Meny
  Forsiden
  Norefjell 2020
  Nyheter
Tikamper
  Deltagerinfo
  Statistikk
  Lover
  Historien
  Arrangørsiden
   
  Spill hos Betsafe
  Champions
  Bilder
  Øvelsene
  Moroside
  Livescore/tips
  Linker
  facebook
  Gjestebok
 
I FOKUS
     

Tidligere tikamper
 
 
I MUSIKK
 
  TIKAMP-LÅTA
 Den offisielle
 tikamp-låta.
 Klikk på bildet
 
for å høre
 
 
I CHAMPIONS
 
2020 Esp/Røkla
2019 Ken/Røkla
2019 Stisse/Røkla
2018 Frodo/Norge
2018 Ken/Røkla
2017 Ken/Røkla
2017 Ken/Nor
2016 Stisse/Nor
2016 Stisse/Nor

2015 Ken/røk
2015 Ken/røk
2014 Ken/Norge
2014 Ken/Røk
2013 Frodo/Røk
2013 Ken/Nor
2012 Ken/Sve
2012 Ken/Sve
2011 Espen/Sve
2011 Ken/Sve
2010 Stisse/Sve
2010 Stisse/Nor
2009 Ken./Sve
2008 Stisse/Nor
2006 Ken/Nor
2006 Ken /Sve
2005 Stisse/Nor
2003 Kimbo/Nor
2003 Frodo/Nor
2002 Tonyo/Sve
2002 Frodo/Nor
2001 Tonyo/Sve
2001 Stisse/Nor
2000 Tonyo/Sver
2000 Stisse/Nor
1999 Frodo/Nor

MER STATSITSIKK - 10-KAMPER
 
 
 HURRA FOR DEG!
 
Du glemmer vel ikke
bort når noen av gutta
fyller år? Her har du oversikten:
Sortert kronologisk..

1963  23.juli - Tony

1966 18.juli - Kimbo
1970 15.mar - Frodo
1971 11.juni - Stisse
1973 3.juli- Frodotò
1973  09.sep - Espeno

1976  26.feb - Kennetho

 
 
 Visste du at..?
 

Tikamp-gutta har
hele 10 små, minst..

Med mas hele året
fra Maria, Anneli, Thelma, Maline, Julia,
Mathilde, Gabrielle,
Marion, Simen
Helena, Theodor
samt en gjeng med
lausunger, voksne
partnere og
diverse x-er så er
det ikke rart vi
trenger en pause
inne i mellom!

 
 Spill hos Betsafe
 

 
 
LOVER OG REGLER FOR TIKAMPEN
 

Lover & Regler for ti-kampen

general.jpg (8263 bytes)

§ 1

1.1     Arrangement
Tikampen arrangeres to ganger årlig. Sannsynligvis høst og vår, men dette tilpasses arrangør. Arrangementsrekkefølgen skal gå som følger:
Stig, Frode S, Kenneth, Frode M, Espen, Kim.Antall utøvere skal være 3 fra hvert lag. Totalt 6 utøvere. Hvert lag må i tillegg utnevne en lagkaptein i forkant av lekene. Det gis åpninger for en utvidelse av antall aktive ved spesielle anledninger hvis begge lag er villige og innforstått med dette. Uansett må minimum 2 av de faste representantene aktivt være deltagende for sitt lag hvis ti-kampens resultat skal kunne godkjennes.1.2 Øvelser
Det må være 10 grener ved hver tikamp. Dette kan derimot utøkes ved spesielle anledninger. Så langt som overhodet mulig skal det også tilrettelegges for at de 5 faste øvelsene skal kunne gjennomføres. De faste øvelsene er: Bowling, Bordhockey, Dart, Boulle og Luftpistol. Skulle en av disse eller øvrige oppsatte grener ikke kunne gjennomføres skal det tas i bruk en reserveøvelse – jamfør § 5.1


1.3  Poeng (Jamfør § 5.2 bonuspoeng)
Det skal i alle øvelser gis poeng etter følgende skala: Nr.1 –7 poeng, nr.2 –5 poeng, nr.3-4 poeng, nr.4 –3 poeng, 5 -2 poeng, og nr.6 -1 poeng. 5 -2 poeng, og nr.6 -1 poeng.

§2
2.1 Dato
Arrangøren plikter å ha en ca.dato for neste tikamp klar allerede ved avslutningen av pågående tikamp. En fastsatt dato skal være tilgjengelig senest 4 -fire- måneder før påfølgende tikamp. Endring av dato må bare skje hvis samtlige av deltagende lags utøvere er innforstått og villige til dette.


2.2 Avbud
Følgende godtas som avbud når det er mindre enn 2 måneder igjen til tikampen: Alvorlig sykdom på aktiv utøver eller nærmeste familie til denne.Alle avbud som måtte komme før dette godtas, men det er da opp til de
gjenværende utøverne fra begge lag om det skal finnes en ny dato eller en ny deltager..

§3

3.1 Under lekene
Det er arrangørens plikter å ha det kommende evenement organisert og planlagt slik at man til enhver tid vet hva som skal skje når. Dette skal kunne presenteres ved første sammenkomst, og det er viktig at alle får servert kald øl til dette.

3.2 Aktiviteter
Under enhver aktivitet plikter samtlige å være tilstedeværende inntil en vinner er kåret i den aktuelle øvelsen. Godkjente fraværsgrunner; Hente mer øl eller annen alkoholholdig drikke, urinere, eller spy.Følgende godtas absolutt ikke under pågående konkurranse: Bruk av mobiltelefon eller annet teknisk utstyr, lengre toalettbesøk som kunne vært unnagjort tidligere (eventuelt senere),samt seriøse samtaler ol lignende deltagere i mellom som ikke har noen som helst betydning for pågående spill. Skulle det derimot dukke opp naturlige pauser (f.eks. etter 1.serie i bowling) gis det muligheter for å praktisere noen av disse.

3.3 Samtlige utøvere plikter å gjøre sitt ytterste i hver eneste gren.
Det vil bli sett på som meget dårlig sportsånd ”å legge seg” for at andre ti-kjempere skal kunne dra nytte av dette. Dette gjelder både i forhold til egne lagkamerater og motstandernes lag.Det forventes også at man bidrar med støtte til sine medspillere. F.eks.: heia, heia, heia osv.

3.4 Ikke delta i oppsatt øvelse
Å ikke gidde å være med på en ting, forsove seg til øvelser, eller på en eller annen måte ikke klare å gjennomføre grenen vil gi deltakeren 0 poeng! (eks. Peter - radiobil, Stisse - dart) Fravær eller avbrudd som skyldes tydelig skade gir 1.poeng.

3.5 Alkohol
Inntaket av alkohol skal ligge på et konstant nivå under hele tikampen.Pauser for å være bedre forberedt til visse øvelser godtas ikke.

§4
4.1 Sportsånd
Man skal holde en god sportsånd under, og ikke minst etter tikamp-grener. Før aktivitetene er derimot lovlig å både trakassere og psyke ut utøvere fra motstanderlaget. Eksempelvis kan man gjøre følgende: Gjemme ølen til noen, kile, erte, puffe, eller være ekkel på andre lignende grusomme måter. Negative reaksjoner på øvelsenes/tikampens utfall skal tones ned til et minimum slik at
det ikke får psykiske eller fysiske betydninger for noen av de andre utøverne og/eller pårørende av denne, på noe som helst tidspunkt senere livet.

4.2 Tvistemål
De to lands utnevnte lagkapteiner avgjør i fellesskap ulike tvister under spill. Skulle en eller begge disse være involvert i tvistemål skal alleavgjørelser av slike tas opp ved avstemming i et felles råd hvor samtlige deltagere er tilstedeværende. Tvisten skal om mulig avgjøres på stedet. Misnøye med avgjørelser på tvistemål skal følge samme reaksjonsmønster som vedtatt i paragraf 4.1

§5
5.1    Reserveøvelser
Arrangøren plikter å ha minimum 2 alternative øvelser planlagt hvis det viser seg at en av de oppsatte øvelsene ikke kan gjennomføres. Tvistemål om (og eventuelt hvilken) reserveøvelser skal brukes avgjøres som andre tvistemål.

5.2    Bonuspoeng
Fra og med lekene i Stockholm 2001 ble ordningen med bonuspoeng innført. Disse skal kunne utdeles på følgende måte etter arrangørens ønske: Max 1.bonuspoeng pr.gren* – Bonus poeng kan f.eks. gis til:
1- flest strike i en bowlingserie,
2-den som først kvalifiserer seg for finalen i dart.
3-høyeste oppnådde score på en enkeltserie i luftpistol

Det er opp til arrangøren å velge ut hva som skal gi bonus, og hvilke grener som skal inneholde denne muligheten. Dette skal avgjøres i god tid før øvelsen og aller helst før tikampen starter.Fra og med 2010 ble det gitt bonus for en trippel til hele laget. Skulle f.eks. det norske laget sørge for 1, 2 og 3.plass i en øvelse blirhver av disse tildelt et bonuspoeng.

* I tikamper med lagkamp skal det maksimale antallet bonuspoeng ikke overstige 11 poeng. Eksempelvis fem individuelle øvelser med bonuspoeng samt 3 lagkamper à 2 poeng hver.

5.3 Lagkamp
Det er anledning til å arrangere lagkamper under hver tikamp.Her skal det kjempes lagene i mellom med to poeng til alle deltagere av vinnerlaget og 0 poeng til taperne. Det foreslås et maksimum på en lagkamp pr.dag under en tikamp. Totalt 3 lagkamper.

§6
6.1  Juks
Juks er bare lov hvis ingen andre oppdager det. Blir man oppdaget vil man miste alle sine poeng i den aktuelle øvelsen. Alle former for doping godtas derimot til enhver tid.

6.2  Betting
Veddemål av alle slag godtas på hvilken som helst tidspunkt av konkurransen(e). Man behøver derimot ikke vedde om penger, men kan f.eks. bare si: ”Jeg vedder på at jeg slår deg”

6.3  Regelbrudd
Hvilken som helst utøver skal kunne vise til dette reglement og foreslå at den/de involverte fratas 1-ett-poeng som straff for brudd på regelverket. Avgjørelser på dette avgjøres ved sammenkomst og håndsopprekning.


Mottorp 23.juni 2001 - Sist redigert: August 2012

Tony Lùnden & Frode Marki
President President
STO NTO

Copyright (c) 2015 tikamp.com. All rights reserved. - Livescore.in - Mail: post@tikamp.com
Antall besøk:   ► Det er